„PAŁUCKIE PIÓRA” DLA NAJLEPSZYCH CZASOPISM W POLSCE

 

Piętnastej edycji konkursu czasopism i redakcji szkolnych „Pałuckie Pióro 2008” towarzyszyła akademicka oprawa i to nie tylko ze względu na to, że gospodarzem tegorocznego podsumowania była Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

 

PAŁUCKIE LEPSZE OD GĘSIEGO

 

Celem konkursu jest m.in. promocja gazetek uczniowskich oraz popularyzacja czasopiśmiennictwa dzieci i młodzieży jako elementu kształcenia literackiego w szkołach i poza nimi. Organizatorzy, którymi byli redakcja Głosu Wągrowieckiego, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, chcą promować zdolnych uczniów  wykazujących otwarcie na świat nas otaczający, chętnych do propagowania przemian demokratycznych nie tylko w szkole.

Patronat honorowy nad „Pałuckim Piórem” objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, a medialnie wsparli  go Radio Merkury, Radio Afera oraz Centrum Dziennikarskie WSUS oraz Miesięcznik Młodych Dziennikarzy LOŻA.

Pod koniec października w WSUS w Poznaniu odbyło się posiedzenie robocze jury konkursu, któremu przewodniczyła  wykładowca tej uczelni,  szefowa Centrum Dziennikarskiego WSUS i redaktor naczelna „Loży”, dr  Katarzyna Bocheńska – Włostowska. W gremium tym zasiadali też przedstawiciele wągrowieckiej redakcji, SPL oraz studenci II roku dziennikarstwa. Do oceny zakwalifikowano 55 czasopism, które już na starcie znane były w Polsce z udziału w licznych konkursach i wiele z nich już wielokrotnie utytułowanych, co zapowiadało wysoki poziom konkursu.  

Jury wzięło pod uwagę m.in. sprawność językową pisma, jego czytelniczą atrakcyjność, inspirowanie twórczości literackiej oraz profesjonalizm formalny. W wyniku dokonanej oceny gazetek do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 10 redakcji.

-Nie mogę nadziwić się profesjonalizmowi szkolnych czasopism, z których przykład niejednokrotnie mogą wziąć niektóre czasopisma lokalne. Rzeczywiście w tej edycji konkursu merytoryczny poziom czasopism był wysoki, co rokuje duże nadzieje na przyszłość – powiedział wiceprzewodniczący jury, Jerzy Mianowski, prezes Zarządu SPL   

W kategorii  szkół ponadgimnazjalnych najwyższe uznanie jury zyskały czasopisma: „Re(y)moncik” z Ostrowa Wlkp., „Troll” z Gliwic, „Post Scriptum” z Jeżowem, „Echo Kopernika” z Nowego Tomyśla, „Wzrok Ludu” ze Żnina. Palmy pierwszeństwa przyznano też pisemkom gimnazjalnym: Gumio”  z Czerwonaka, „Szkolny Dzwonek  z Okonka, „Klik” z Wrocławia, „Duch Gimnazjum” z Tarnowa, „Zaplecze” z Sierakowa. Wszystkie czasopisma zostały uhonorowane statuetkami „Pałuckie Pióro 2008”.

Jury postanowiło również zaprosić 11 zespołów do udziału w III Konferencji Młodych Dziennikarzy towarzyszącej II etapowi „Pałuckiego Pióra.

Spośród nadesłanych wypowiedzi nauczycieli – opiekunów szkolnych gazetek wybrano 5 prac, których autorami są: Zofia Pierzchała, Tomasz Adamowski, Elżbieta Miłoszewicz, Monika Gdowska i Ryszard Mścisz.

Drugi etap konkursu został podzielony na dwie części: uczestnicy konkursu rozwiązywali test wiedzy, następnie realizowali zadanie praktyczne, a uczestnicy warsztatów – quiz z dziennikarstwa.  Wszystkich bardzo ciepło powitał dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSUS, doc. dr Zdzisław P. Szkutnik, który młodym dziennikarzom życzył połamania piór podczas drugiego etapu konkursu. - Ten sprawdzian  wiedzy i umiejętności na długo pozostanie wam w pamięci, czego serdecznie życzę i zapraszam w progi uczelni – powiedział dziekan.

Drugiemu etapowi towarzyszyła konferencja , podczas której uczestnicy konkursu mieli okazję spotkać się z Pawłem Sito, prezesem zarządu Fundacji Nowe Media oraz Mateuszem Styburskim z Radia Glob. Młodzi adepci dziennikarstwa wysłuchali z ogromnym zainteresowaniem wykładu Marcina Stefanowskiego, redaktora naczelnego online Wprost24, Gover, Infotuba i Blogbox. W tym czasie jury pracowało na najwyższych obrotach, by dokładnie przyjrzeć się zadaniom wykonanym przez zespoły dziennikarskie.

Tytuł GENIUS LOCI  dla najlepszego opiekuna czasopisma przyznano Zofii Dembskiej – Pierzchała, opiekunowi pisemka „Klik” z Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu. Tytułami REDAKCJI ROKU 2008  obdarzono  czasopisma „Wzrok Ludu” z I LO w Żninie i  „Duch Gimnazjum” z Gimnazjum nr 11 w Tarnowie. Ponadto dodatkowymi nagrodami wyróżniono dwóch młodych fotografików, którzy wzięli udział w konkursie Centrum Dziennikarskiego WSUS na najlepszą fotografię prasową ogłoszonym  podczas ubiegłorocznej II Konferencji  Młodych Dziennikarzy w Poznaniu: Wojciecha Rodziewicza z „Loży” z WSUS Poznań i Błażeja Pelowskiego z wrocławskiego „Klika”.  Za najlepiej rozwiązane testy podczas II etapu konkursu „Pałuckie Pióro 2008”  uhonorowano Magdalenę Świądro z „Ducha Gimnazjum” i  Annę Kawkę z „Wzroku Ludu.

Laureaci pierwszego i drugiego konkursu zostali uhonorowani statuetkami „Pałuckiego Pióra” ufundowanymi przez Starostę Wągrowieckiego, Michała Piechockiego i Burmistrza Miasta Wągrowca, Stanisława Wilczynskiego oraz nagrodami rzeczowymi, które zakupiła Fundacja „Nowe Media” w Warszawie i WSUS w Poznaniu.

– Z całego serca gratuluję otrzymanych nagród i cieszę się z wami z tego sukcesu. Tym bardziej jest mi miło, że nasza uczelnia była gospodarzem podsumowania jubileuszowej edycji konkursu. Mam nadzieję, że przeżyliście tutaj również fajną przygodę i nie tylko towarzyszyły wam konkursowe emocje. Jubileuszowy konkurs  to już ładna tradycja. Nasza współpraca i znakomity pomysł redaktora Mianowskiego, aby rozszerzyć dziennikarskie warsztaty pewnie wkrótce zaowocują. Słuchajcie waszych opiekunów, bo oni mają już dziennikarstwo opanowane i przyspieszają waszą drogę . Warto być o krok przed nimi   powiedział do laureatów konkursu prorektor WSUS, doc. Krzysztof Lewandowski. 

                                                                          ANNA BORCZYKOWSKA

Na zdjęciu: Wzrok Ludu - zwycięska redakcja w XV Ogólnopolskim Konkursie Czasopism i Redakcji Szkolnych "Pałuckie Pióro 2008", która została uhonorowana dwoma nagrodami (Pałuckie Pióro 2008, Redakcja Roku 2008).  Fot. Anna Borczykowska (Głos Wągrowiecki)

(Głos Wągrowiecki, nr 48 z 28 listopada 2008 r.)